Άρθρα

 • The Conversion of the Supply and Use Tables to Symmetric Input-Output Tables: A Critical Review, Bulletin of Political Economy, vol. 3 (1), 51-70, 2009.
 • Alternative Value Bases and Prices: Evidence from the Input-Output Tables of the Swedish Economy, Journal of Applied Input-Output Analysis, vol. 15, 21-39, 2009.
 • The Conversion of the Supply and Use Tables to Symmetric Input-Output Tables: A Critical Review, MPRA Paper No 46873, 2009.
 • Additive Labour Values and Prices of Production: Evidence from the Supply and Use Tables of the German and Greek Economy, Working Papers in Input-Output Economics, WPIOX 09-002, 2009 (σε συνεργασία με τον T. Mariolis).
 • Additive Labour Values and Prices: Evidence from the Supply and Use Tables of the French, German and Greek economies, Economic Issues, vol. 15 (2), 87-107, 2010 (σε συνεργασία με τον T. Mariolis).
 • Norm Bounds for a Transformed Activity Level Vector in Sraffian Systems: A ‘Dual’ Exercise, Applied Mathematical Sciences, vol. 4 (60), 2955-2961, 2010 (σε συνεργασία με τον N. Rodousakis).
 • Σχετικά με την Εμπειρική Ισχύ της Εργασιακής Θεωρίας της Αξίας, σσ. 231-260, στο Θ. Μαριόλης, Δοκίμια στη Λογική Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Matura, 2010 (σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).
 • Ο μέγιστος εφικτός λόγος μη εργαζομένων προς εργαζομένους στην ελληνική οικονομία: Η μεταβλητή-κλειδί του Ασφαλιστικού Συστήματος, σσ. 466-480, στο Α. Στεργίου και Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση: Πορίσματα, Εισηγήσεις, Άρθρα, Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 2010 (σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη και την Ε. Γκρόζα). 
 • On constructing numéraire-free measures of price-value deviation: a note on the Steedman-Tomkins distance, Cambridge Journal of Economics, vol. 35 (3), pp. 613-618, 2010 (σε συνεργασία με τον T. Mariolis).
 • Shape of wage-profit curves in joint production systems: evidence from the supply and use tables of the Finnish economy, Metroeconomica, vol. 62 (4), pp. 548-560, 2011.
 • Η μεταβλητή-κλειδί του ασφαλιστικού συστήματος, σσ. 129-145, στο Θ. Μαριόλης, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Οικονομική Κρίση, Εκδόσεις Matura, 2011 (σε συνεργασία με τους Θ. Μαριόλη και Ε. Γκρόζα).
 • Wage-profit curves of the Finnish economy: evidence from the supply and use tables, MPRA Paper No 30183, 2011.
 • Εstimation of the maximum attainable economic dependency ratio: evidence from the symmetric input-output tables of four European economies, Journal of Economic Analysis, vol. 3 (1), pp. 52-71, 2012 (σε συνεργασία μετους T. Mariolis και H. Groza).
 • Bienenfeld’s Approximation of Production Prices and Eigenvalue Distribution: Further Evidence from Five European Economies, MPRA Paper No 36282, 2012 (σε συνεργασία με τους F. Iliadi, T. Mariolis and L. Tsoulfidis).
 • Testing Böhm-Bawerk’s theory of capital: Some evidence from the Finnish economy, The Review of Austrian Economics, vol. 26 (2), pp. 207-220, 2013 (σε συνεργασία με τους T. Mariolis και E. Zouvela).
 • Bienenfeld’s Approximation of Production Prices and Eigenvalue Distribution: Further Evidence from Five European Economies, Contributions to Political Economy, vol. 33 (1), pp. 35-54, 2014 (σε συνεργασία με τους F. Iliadi, T. Mariolis και L. Tsoulfidis).
 • Commodities’ Commodity Content and Prices: Empirical Evidence from the Input-Output Tables of the French Economy, Investigación Económica, vol. 73 (288), pp. 35-57, 2014.
 • The Sraffian multilier for the Greek economy: Evidence from the Supply and Use Table for the year 2010, MPRA Paper No. 60253, 2014 (σε συνεργασία με τον T. Mariolis).
 • Labour versus Alternative Value Bases in Actual Joint Production Systems, Bulletin of Political Economy, vol. 9 (1), pp. 1-31, 2015.
 • The Sraffian multiplier for the Greek economy: Evidence from the Supply and Use Table for the year 2010, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Discussion Paper No. 142, 2015 (σε συνεργασία με τον T. Mariolis).
 • Η Σραφφαϊανή Καμπύλη Αυτόνομης Ζήτησης-Μεταβιβαστικών Πληρωμών της Ελληνικής Οικονομίας για το Έτος 2010, Statistical Review, vol. 11-12, 2015-2016 (σε συνεργασία με τους Θ. Μαριόλη και Ν. Ντεμίρογλου).
 • An Intersectoral Analysis of the Greek Economy: Evidence from the Symmetric Input-Output Tables for the years 2005 and 2010, Bulletin of Political Economy, vol. 10 (2), pp. 137-159, 2016 (σε συνεργασία με τους E. Leriou καιT. Mariolis).
 • Concentration in the Greek Hotel Industry, TOURISMOS. An International Multidisciplinary Journal of Tourism, vol. 12 (2), pp. 160-175, 2017 (σε συνεργασία με τους N. Rodousakis και G. Zacharatos).
 • Concentration in the Greek Hotel Industry: A Regional Analysis, Journal of Regional Socio-Economic Issues, vol. 7 (2), pp. 6-20, 2017 (σε συνεργασία με τους N. Rodousakis και G. Zacharatos).
 • Tourism expenditures and crisis transmission: A general equilibrium GVAR analysis with network theory, Annals of Tourism Research, vol. 66, pp. 74-94, 2017 (σε συνεργασία με τους K. Konstantakis και P. Michaelides).
 • Η συμβολή συνιστωσών κόστους στη διαμόρφωση των τιμών της ελληνικής οικονομίας: εμπειρική διερεύνηση βάσει του συμμετρικού πίνακα εισροών-εκροών του έτους 2010 ( συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη), Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών ‘Δημήτρης Μπάτσης’, Σειρά Δημοσιεύσεων Οικονομικού Τμήματος, Αρ. 61, Ιούλιος 2017.
 • Η σχέση κόστους-τιμών και ο ελληνικός τουριστικός τομέας, Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών ‘Δημήτρης Μπάτσης’, Σειρά Δημοσιεύσεων Οικονομικού Τμήματος, Αρ. 65, Νοέμβριος 2017 (συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).
 • The Static Sraffian Multiplier for the Greek Economy: Evidence from the Supply and Use Table for the year 2010, Review of Keynesian Economics, vol. 6 (1), pp. 114-147, 2018 (σε συνεργασία με τον T. Mariolis).
 • The Static Demand Multipliers in a Joint Production Framework: Comparative Findings for the Greek, Spanish and Eurozone Economies, Journal of Economic Structures, vol. 7 (18), 2018 (σε συνεργασία με τους T. Mariolis και N. Ntemiroglou).
 • Ο Σραφφαϊανός Πολλαπλασιαστής της Ελληνικής Οικονομίας: Ευρήματα από τον Πίνακα Προσφοράς-Χρήσεων του έτους 2010, στο Θ. Μαριόλης (επιμ.), Μελέτες στο Έργο του Δημήτρη Μπάτση: Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα, ΤΖΙΟΛΑ, Αθήνα, 2018 (σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).
 • Ο Μέγιστος Εφικτός «Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης» στην Ελληνική Οικονομία και το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, στο Θ. Μαριόλης (επιμ.), Μελέτες στο Έργο του Δημήτρη Μπάτση: Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα, ΤΖΙΟΛΑ, Αθήνα, 2018 (σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη και την Ε. Γκρόζα).
 • Ο Τομέας των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Οικονομίας, στο Θ. Μαριόλης (επιμ.), Μελέτες στο Έργο του Δημήτρη Μπάτση: Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα, ΤΖΙΟΛΑ, Αθήνα, 2018 (σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη και τον Π. Μελαχρινό).
 • Η Διελκυστίνδα μεταξύ Ανάπτυξης και Χρέους στην Ελληνική Οικονομία, στο Χιόνης, Δ. (Επιμ.), Ελληνικό Χρέος: Η Διαιώνιση του Προβλήματος, Εκδόσεις Λιβάνη, 2018 (σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).
 • Dissecting the Input-Output Structure of the Greek Economy, MPRA Paper No. 87578, 2018 (σε συνεργασία μετους T. Mariolis και E. Leriou).
 • Dissecting the Input-Output Structure of the Greek Economy, Economia Internazionale/International Economics, vol. 72, Issue 4 – November – pp. 453-474, 2019 (σε συνεργασία με τους T. Mariolis και E. Leriou) .
 • «Developments in the Greek tourism sector», Greek Economic Outlook, issue 40, pp. 39-48, 2019 (σε συνεργασίαμε τον N. Vagionis).
 • The contribution of primary inputs to price formation: An input-output analysis of the Greek economy, Greek Economic Outlook, issue 41, pp. 101-118, 2020 (σε συνεργασία με τον T. Mariolis).
 • Tourism and the coronavirus: The effects on the Greek economy and the compensatory role of the public sector, Greek Economic Outlook, issue 42, pp. 95-100, 2020 (σε συνεργασία με τον N. Rodousakis).
 • «Outlook of the Greek tourism sector», Greek Economic Outlook, issue 41, pp. 47-59, 2020 (σε συνεργασία με τονN. Vagionis).
 • «Επιπτώσεις του COVID-19 στην Ελληνική Οικονομία: Η ειδική περίπτωση του τουριστικού τομέα», Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Αναλύσεις Επικαιρότητας, 2/2020, 2020 (σε συνεργασία με τον Ν. Ροδουσάκη).
 • «Επιπτώσεις του COVID-19 στην Ελληνική Οικονομία: Ο Κομβικός Ρόλος του Δημόσιου Τομέα», Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Αναλύσεις Επικαιρότητας, 3/2020, 2020 (σε συνεργασία με τον Ν. Ροδουσάκη).
 • «Επιπτώσεις του COVID-19 στην Ελληνική Οικονομία: Το Συνολικό Αποτύπωμα της Πανδημίας», Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Αναλύσεις Επικαιρότητας, 7/2020, 2020 (σε συνεργασία με τον Ν. Ροδουσάκη).
 • «The Greek economy has temporarily (re-)entered a recession», Greek Economic Outlook, issue 42, pp. 21-24, 2020 (σε συνεργασία με τον N. Rodousakis).
 • «The (non) feasible role of investments in the post-COVID-19 Greek economy», Greek Economic Outlook, issue 43, pp. 22-24, 2020 (σε συνεργασία με τον N. Rodousakis).
 • The COVID-19 multiplier effects of tourism on the Greek economy, Tourism Economics, 27(8), pp. 1848-1855, 2021 (σε συνεργασία με τους T. Mariolis and N. Rodousakis) .
 • Inter-sectoral analysis of the Greek economy and the COVID-19 multiplier effects, European Politics and Society, 2021,DOI: 10.1080/23745118.2021.1895555 (σε συνεργασία με τους T. Mariolis and N. Rodousakis).
 • «The significance of the retail trade sector in the Greek economy and the impact of the pandemic», Greek Economic Outlook, issue 44, pp. 21-25, 2021 .
 • «Μπορεί ο τουρισμός να σώσει την ανάπτυξη για το 2021;», Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Αναλύσεις Επικαιρότητας, 2/2021, 2021 (σε συνεργασία με τον Ν. Ροδουσάκη).
 • «Can tourism save 2021 GDP growth?», Greek Economic Outlook, issue 45, pp. 22-25, 2021 (σε συνεργασία με τον Ν. Ροδουσάκη).
 • Οι διακλαδικές διασυνδέσεις του λιανικού εμπορίου στην ελληνική οικονομία, στο Αρανίτου, Β. (Επιμ.), RETAILING: Ιστορία, οικονομία, μετασχηματισμοί στο λιανικό εμπόριο, Αθήνα: Εκδόσεις Κέρκυρα – Economia Publishing, 2021.
 • A Recovery for Whom? The Case of the Greek Tourism Sector, POLICY NOTE 2021/4, November 2021, Levy Economics Institute of Bard College (σε συνεργασία με τoυς Β. Μισσό και Ν. Ροδουσάκη).
 • Οι Δύο Όψεις της Ενεργειακής Κρίσης στην Ελληνική Οικονομία: Μέρος Α, Αναλύσεις Επικαιρότητας 6/2021, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2021 (σε συνεργασία με τους Β. Λυχναρά και Ν. Ροδουσάκη).
 • The COVID‑19 multiplier effects of tourism on the German and Spanish economies, Evolutionary and Institutional Economics Review, 2022, 19, 497–510 (σε συνεργασία με τον N. Rodousakis).
 • The Impact of COVID-19 on the US Economy: The Multiplier Effects of Tourism, Economies, 10(1):2, 2022 (σε συνεργασία με τον Ν. Ροδουσάκη).
 • Οι Δύο Όψεις της Ενεργειακής Κρίσης στην Ελληνική Οικονομία: Μέρος Β, Αναλύσεις Επικαιρότητας 1/2022, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2022 (σε συνεργασία με τον Ν. Ροδουσάκη).
 • Ανάπτυξη μέσω Τουρισμού ή Τουρισμός μέσω Ανάπτυξης; Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Εργασίες για Συζήτηση, Αρ. 156, 2022 (σε συνεργασία με τον Ν. Ροδουσάκη).
 • A Race to the Bottom: Measuring Income Loss and Poverty in Greece, POLICY NOTE 2022/2, April 2022, Levy Economics Institute of Bard College (σε συνεργασία με τoυς Β. Μισσό και Ν. Ροδουσάκη).
 • On Measuring the Impact of Internal Devaluation in Greece: Poverty, Flexibility, Migration and Growthless Employment, World, 3(2): 313-326, 2022 (σε συνεργασία με τoυς Β. Μισσό και Ν. Ροδουσάκη).
 • COVID-19 in US Economy: Structural Analysis and Policy Proposals, Sustainability, 14(13): 7925, 2022 (σε συνεργασία με τους N. Apostolopoulos, P. Liargovas και N. Rodousakis).
 • Measuring Productivities for the 38 OECD Member Countries: An Input-Output Modelling Approach, Mathematics, 10(13): 2332, 2022 (σε συνεργασία με τους  Z. Bragoudakis, E. Kasimati, C. Pierros και N. Rodousakis).
 • Exchange-rate pass-through in Turkey with a supply and use model, Applied Economics Letters, DOI: https://doi.org/10.1080/13504851.2022.2121376, 2022 (σε συνεργασία με τους C. Pierros και N. Rodousakis).