Συνέδρια

 • Additive Labour Values and Prices of Production. Evidence from the Supply and Use Tables of the Greek Economy (σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη), Workshop in Political Economy, Panteion University, March 29, 2007. 
 • Σχετικά με την Εμπειρική ισχύ της Εργασιακής θεωρίας της Αξίας (σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη), 9οΣυνέδριο Ελλήνων Ιστορικών της Οικονομικής Σκέψης, 11-12 Μαΐου 2007, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
 • Η Μετατροπή των Εμπειρικών Πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων σε Συμμετρικούς Πίνακες Εισροών-Εκροών: Μία Ιστορική Ανασκόπηση, 10ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών της Οικονομικής Σκέψης, 30-31 Μαΐου 2008, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Εμπορευματικές Αξίες και Τιμές: Ευρήματα από τους Συμμετρικούς Πίνακες Εισροών-Εκροών της Σουηδικής οικονομίας,  1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας και 11ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών της Οικονομικής Σκέψης, 19-20 Ιουνίου 2009, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο.
 • Alternative Value Bases and Prices: Evidence from the Input-Output Tables of the Swedish Economy, Third IIPPE (International Initiative for Promoting Political Economy) International Research Workshop, 14-15 December 2009, Middle Eastern Technical University, Ankara, Turkey.
 • Wage-Profit Rate Curves in Joint-Product Systems: Evidence from the Supply and Use Tables of the Finnish Economy, 3rd Phd Conference in Economics in memory of Vassilis Patsatzis, 13-14 May 2010, Department of Economic Sciences, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece. 
 • Εργασιακές Αξίες και Τιμές σε Συστήματα Συμπαραγωγής: Εμπειρική Διερεύνηση βάσει Εμπειρικών Πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων, 15η Συνάντηση Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, 14-15 Ιουνίου 2013, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.
 • Ο Σραφφαϊανός Πολλαπλασιαστής της Ελληνικής Οικονομίας: Εκτίμηση βάσει του Πίνακα Προσφοράς-Χρήσεων του έτους 2010 (σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη), 3Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας, 14-15 Ιανουαρίου 2014, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.
 • Ο Σραφφαϊανός Πολλαπλασιαστής της Ελληνικής Οικονομίας: Ευρήματα από τον Πίνακα Προσφοράς-Χρήσεων του έτους 2010 (σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη), Διεθνές Συνέδριο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Ελλάδα: Επιστημονικές και Πολιτικές Προβληματικές», 17-19 Ιανουαρίου 2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Οι Πολλαπλασιαστές της Ελληνικής Οικονομίας (σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη), Εισήγηση σε σεμινάριο του Κέντρου Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕΔΙΒΑ)/Governance and Sustainable Development Centre (GOSDEC), 26 Φεβρουαρίου 2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Η Εποχικότητα του Ελληνικού Τουρισμού και η Περιφερειακή της Διάσταση (σε συνεργασία με την Μ. Μαρκάκη), 10ο Συνέδριο της σειράς IMIC με τίτλο ‘Αντιμετωπίζοντας με επιτυχία την εποχικότητα στον τουρισμό: Από την θεωρία στην πράξη’, 26-27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα.
 • Τα Περιφερειακά Χαρακτηριστικά του Τουρισμού στην Ελλάδα: Ιεραρχική Ανάλυση κατά Συστάδες (σε συνεργασία με τους Γ. Ζαχαράτο και Μ. Μαρκάκη), 18ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, 8-9 Μαϊου 2014, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο.
 • Ποσότητες εμπορευμάτων για την παραγωγή εμπορευμάτων και τιμές, 16ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, 6-7 Ιουνίου 2014, Τομέας Οικονομίας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.
 • Η Εποχικότητα του Τουρισμού στην Ελλάδα: Μια Περιφερειακή Ανάλυση (σε συνεργασία με τους Μ. Μαρκάκη και Γ. Ζαχαράτο), 12ο Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (RSAI, ERSA) με τίτλο «Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Προκλήσεις», 27-28 Ιουνίου 2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. 
 • Εργασιακές Αξίες και Τιμές Κλαδικών Καθαρών Προϊόντων σε Συστήματα Συμπαραγωγής: Εμπειρική Διερεύνηση βάσει Πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων, 17ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, 5-6 Ιουνίου 2015, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Φέρουσα Ικανότητα Τουριστικής Ανάπτυξης: Η Σημασία της Έννοιας και η Περίπτωση των Βορείων Σποράδων, Ημερίδα «Οικονομική και Τουριστική Ανάπτυξη στα νησιά των Β. Σποράδων και η συμβολή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Β. Ελλάδα», Σκιάθος, 26 Σεπτεμβρίου 2015, Ξενοδοχείο “Skiathos Palace”.
 • Εξελίξεις στον Τουρισμό και την Ελληνική Ξενοδοχία 2015 (σε συνεργασία με την Σ. Πανούση), Παρουσίαση σε Συνέντευξη Τύπου της Ετήσιας Μελέτης του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, 1 Ιουνίου 2016, Κεντρικά Γραφεία Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθήνα.
 • Η συμβολή συνιστωσών κόστους στη διαμόρφωση των τιμών της ελληνικής οικονομίας: εμπειρική διερεύνηση βάσει του συμμετρικού πίνακα εισροών-εκροών του έτους 2010 (σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη), 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης», Σέρρες, 5-6 Μαϊου 2017.
 • Ο τουρισμός και η συμβολή του στην οικονομία, Ημερίδα της Ένωσης Ξενοδόχων Κω για την Παγκόμσια Ημέρα Τουρισμού, Κως, 27 Σεπτεμβρίου 2017.
 • Η Μη-Μονότονη Καμπύλη Ωρομισθίου-Ποσοστού Κερδών και οι Επιπτώσεις της για την Παραδοσιακή Πολιτική Οικονομία (σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη), 20ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών της Οικονομικής Σκέψης, 1-2 Ιουνίου 2018, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Συγκέντρωση στην Ελληνική Ξενοδοχειακή Βιομηχανία: Μια Περιφερειακή Ανάλυση (σε συνεργασία με τους Ν. Ροδουσάκη και Γ. Ζαχαράτο), 20ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, 4-5 Ιουνίου 2018, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα.
 • Είναι ο Τουρισμός Τομέας-Κλειδί για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας;, Εισήγηση στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου: «Μελέτες στο Έργο του Δημήτρη Μπάτση: Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα», η οποία έλαβε χώρα στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, 12.10.2018, και διοργανώθηκε από την Παπαχριστοπούλειο Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας και τις Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Διακλαδική Ανάλυση του Ελληνικού Τουριστικού Τομέα: Ο Σραφφαϊανός Πολλαπλασιαστής και η Σχέση Κόστους-Τιμών (σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη), 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Εναλλακτικές Στρατηγικές», 7-8 Δεκεμβρίου 2018, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
 • Η Εμπειρική Αστοχία της Παραδοσιακής Πολιτικής Οικονομίας, 1ο Συνέδριο της Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών, 11-12 Απριλίου 2019, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Διακλαδική Ανάλυση των Συνιστωσών Κόστους Παραγωγής της Ελληνικής Οικονομίας και η Περίπτωση του Τουριστικού Τομέα, 1ο Συνέδριο της Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών, 11-12 Απριλίου 2019, Πάντειο Πανεπιστήμιο. (Σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).
 • Εισήγηση στην 2η Συνάντηση του Κλειστού Κύκλου Σεμιναρίων της Προπτυχιακής Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών με τίτλο «Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Κυκλική Οικονομία, και Γενική Θεωρία Συστημάτων», 12 Δεκεμβρίου 2019, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Εισήγηση στην 3η Συνάντηση του Κλειστού Κύκλου Σεμιναρίων της Προπτυχιακής Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών με τίτλο «Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Κυκλική Οικονομία, και Γενική Θεωρία Συστημάτων», 16 Ιανουαρίου 2020, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Ο Τουρισμός χωρίς Μεταφυσική (σε συνεργασία με τον Ν. Ροδουσάκη), 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας «Δύο Αιώνες Ελληνική Οικονομία: Μεταξύ Ανάπτυξης, Υπανάπτυξης και Αποανάπτυξης», 14-15 Μαϊου 2021, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • The RRP multiplier effects on the Greek economy (with N. Rodousakis), 25th FMM Conference: Macroeconomics of Socio-Ecological Transition, 28-30 October 2021, Hotel Steglitz International Albrechtstr. 2, 12165 Berlin, Germany.
 • Measuring Intersectoral Linkages of the Greek Energy Sector (with V. Lychnaras and N. Rodousakis), European Commission’s National Productivity Workshop «The Green Transition and Productivity», 10 March 2022, Webex Webinar.
 • An “Extended Method” for Measuring Intersectoral Linkages: The Case of the Greek Tourism Sector (σε συνεργασία με τον Ν. Ροδουσάκη), Eastern Economic Association, 48th Annual Conference, 4-7 May 2022, Hilton Rose Hall, Montego Bay, Jamaica.
 • Μια «διευρυμένη» μέθοδος εκτίμησης των διακλαδικών διασυνδέσεων: Η περίπτωση του τουριστικού τομέα της ελληνικής οικονομίας (σε συνεργασία με τον Ν. Ροδουσάκη), 22η Συνάντηση των Ελλήνων Ιστορικών της Οικονομικής Σκέψης (ΕΙΟΣ), 14-15 Ιουνίου 2022, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο.