Συνέδριο με τίτλο: «Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Σήµερα: Προκλήσεις και Προοπτικές»

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει την Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 στην αίθουσα Σάκη Καράγιωργα ΙΙ του Παντείου Πανεπιστημίου Συνέδριο με τίτλο «Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Σήµερα: Προκλήσεις και Προοπτικές».

Το Συνέδριο πραγματεύεται οκτώ θεματικές ενότητες:

• ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Αναδυόµενες Τεχνολογίες

• ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Κρίση και Προστασία ∆ικαιωµάτων

• Αστική Ευθύνη του ∆ηµοσίου

• Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη

• ∆ιοικητικές Μεταρρυθµίσεις

• Οι Μικρές Επιχειρήσεις ως Μοχλός Ανάπτυξης

• ∆ηµόσια ∆ιακυβέρνηση και Σύγχρονο Μάνατζµεντ

• ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Ανάπτυξη και Αγορά

Ομιλητές είναι Καθηγητές ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημίων, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αγοράς. Χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, ο Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Καθηγητής Θεοδόσιος Παλάσκας, και ο Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνιος Χάνος. Η κεντρική ομιλία θα δοθεί από την Πρόεδρο ΕΚ∆∆Α, Δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη. 

Χορηγοί του συνεδρίου είναι η ΕΥ, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και οι Εκδόσεις Σάκκουλα. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Measuring Intersectoral Linkages of the Greek Energy Sector

The presentation focused on the intersectoral linkages of the energy sector of the Greek economy. The methodological approach is an extended version of the hypothetical extraction method, based on the latest input-output data. It considers both the amount of inputs and labor required to produce a given good or service. The presentation shows first that the role of the energy sector in the Greek economy is that of an input seller rather than a purchaser. In particular, there is a strong dependency of all sectors on the energy sector. Secondly, over the las decade, the mix of the energy consumption in Greece changed and today is strongly depended on “oil and petroleum products” and “natural gas”, whereas at the same time, the energy import dependency went up (reaching 81.4% in 2020), thus making the Greek economy more exposed to developments in international energy markets compared to the recent past. Thirdly, the sector most affected by the current energy crisis is «Natural water; water treatment and supply services» whose operating costs are likely to face strong pressure. However, this sector is largely under the control of the Government, so it should be relatively easier to mitigate the negative implications of higher energy costs. Lastly, in addition to the industries, households are also vulnerable to the rising energy costs.

The RRP multiplier effects on the Greek economy

This study explores the multiplier effects brought by changes in the components of autonomous demand following the Greek Recovery and Resilience Plan (RRP) for the period 2021-26. The effects are estimated in terms of output and employment of the Greek economy. The findings suggest that the 18.2 bn. euro from RRP would lead to a total (direct and indirect) increase in output of about 12.2 bn. euro and increase in employment of about 390,000 persons. Therefore, it would lead to a total increase in output of about 7.2% and in employment of about 10%. From the analysis of the effects on output and employment per cost type, it follows that the expenditures of RRP on Construction and Services would lead to a total increase in output of about 5.4%. Finally, our intersectoral analysis concludes that the RRP program would lead to a short-term boost on terms of output and employment, while the impact would be mild to the structure of the Greek economy. In other words, we are not so optimistic that the RRP would lead to a fundamental economic and social transformation that combines economic efficiency with natural, social and economic sustainability.

Ο Τουρισμός χωρίς Μεταφυσική

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι (α) να εντοπίσει την πηγή των αποκλίσεων ανάμεσα στους διθυράμβους για τον ρόλο του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και την πραγματικότητα, και (β) να προσφέρει μία εμπεριστατωμένη εκτίμηση για τον πραγματικό ρόλο του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Τα κύρια ευρήματα της ανάλυσής μας συνοψίζονται ως εξής: (i). η έλλειψη συστήματος ΔΛΤ αποτελεί την κύρια πηγή των παρατηρούμενων αποκλίσεων μεταξύ διαφόρων εκτιμήσεων και της πραγματικότητας. Μια άλλη πηγή αυτών των αποκλίσεων αποτελεί η συχνή παρανόηση και λανθασμένη ερμηνεία οικονομικών μεγεθών και εννοιών, όπως η σχέση ταξιδιωτικών εισπράξεων και ΑΕΠ, και το ύψος του λεγόμενου «τουριστικού πολλαπλασιαστή» της ελληνικής οικονομίας και η ερμηνεία του. (ii). H συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά, αλλά σε απόλυτη αντιστοιχία με αυτήν των άλλων χωρών του ευρωπαϊκού νότου.