Οι διακλαδικές διασυνδέσεις του λιανικού εμπορίου στην ελληνική οικονομία

Αυτή η εργασία μελετά τις διακλαδικές διασυνδέσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου της ελληνικής οικονομίας με τη χρήση μεθόδων της Ανάλυσης Εισροών-Εκροών.
Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα δομή της ελληνικής οικονομίας, τα ευρήματα της ανάλυσής μας συνηγορούν στο ότι ο κλάδος λιανικού εμπορίου δύναται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο τόσο στο πλαίσιο μια βραχυχρόνιας πολιτικής ανάκαμψης της οικονομίας, η οποία, όπως άλλες συναφείς αναλύσεις έχουν καταδείξει, μπορεί να βασιστεί στον τουριστικό τομέα και τον πρωτογενή τομέα, όσο και στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής αναδιάρθρωσης της οικονομίας, η οποία θα πρέπει να βασιστεί στη βιομηχανία. 

The RRP multiplier effects on the Greek economy

This study explores the multiplier effects brought by changes in the components of autonomous demand following the Greek Recovery and Resilience Plan (RRP) for the period 2021-26. The effects are estimated in terms of output and employment of the Greek economy. The findings suggest that the 18.2 bn. euro from RRP would lead to a total (direct and indirect) increase in output of about 12.2 bn. euro and increase in employment of about 390,000 persons. Therefore, it would lead to a total increase in output of about 7.2% and in employment of about 10%. From the analysis of the effects on output and employment per cost type, it follows that the expenditures of RRP on Construction and Services would lead to a total increase in output of about 5.4%. Finally, our intersectoral analysis concludes that the RRP program would lead to a short-term boost on terms of output and employment, while the impact would be mild to the structure of the Greek economy. In other words, we are not so optimistic that the RRP would lead to a fundamental economic and social transformation that combines economic efficiency with natural, social and economic sustainability.

The COVID-19 multiplier effects of tourism on the German and Spanish economies

Based on a multisectoral model of single production and using data from the input–output tables, this paper estimates the COVID-19 tourism multiplier effects on output, employment and trade balance of the German and Spanish economies. It is found that the decrease of international travel receipts recorded in the year 2020 correspond to a decrease in GDP of about 0.58% in the German economy and a decrease in GDP of about 4.54% in the Spanish economy. The evaluation of the results reveals that the higher observed recession in the Spanish economy than in the German economy can be attributed to the relatively stronger dependency of the former on the highly vulnerable in the pandemic tourism industry.

Μπορεί ο τουρισμός να σώσει την ανάπτυξη για το 2021;

Στην παρούσα ανάλυση διερευνούμε τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις που θα έχει για το 2021 η μεταβολή τόσο των συνιστωσών της αυτόνομης ζήτησης όσο και, μεμονωμένα, των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο ΑΕΠ, την απασχόληση και τις εισαγωγές της ελληνικής οικονομίας.Τα ευρήματα μας δείχνουν ότι ο τουρισμός δύναται για το 2021 να είναι ο τυλοβάτης» της ανάπτυξης και σε αυτό το γεγονός φαίνεται ότι βασίζεται και ο σχετικός κυβερνητικός σχεδιασμός για το 2021. Αυτό το γεγονός όμως πρέπει να θεωρηθεί παροδικό, καθώς οφείλεται στις ειδικές συνθήκες που επικρατήσαν στην ελληνική αλλά και στη διεθνή οικονομία λόγω της πανδημίας COVID-19. Μακροχρόνια, έχει αποδειχθεί ότι ο τουρισμός δεν μπορεί, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών του, να παίξει το ρόλο της «ατμομηχανής» της ελληνικής οικονομίας.

(NEW BOOK) “Spectral Theory of Value and Actual Economies. Controllability, Effective Demand, and Cycles”, Springer, Singapore

This book develops a unified treatment of the income distribution–capital–value problems with respect to actual economies, and then gradually turns to the issues of effective demand and capitalist accumulation fluctuations from both political economy and economic policy perspectives. The main topics addressed are the uncontrollable/unobservable aspects of the real-world economies, the powerful low-order spectral approximations and reconstructions of the inter-industry structure of production–value–distributive variables relationships, the critical-constructive appraisal of both “mainstream” and “radical” theories of value, the matrix demand multipliers and demand-switching policies in heterogeneous capital worlds, and the circular inter-actions amongst income distribution, effective demand, accumulation, and technical conditions of production. Written on the occasion of the 60th anniversary of the publication of both Piero Sraffa’s Production of Commodities by Means of Commodities and Rudolf E. Kalman’s paper “On the general theory of control systems”, this book provides a consistent and comprehensive framework for theoretical, empirical, and economic policy research.

Ο Τουρισμός χωρίς Μεταφυσική

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι (α) να εντοπίσει την πηγή των αποκλίσεων ανάμεσα στους διθυράμβους για τον ρόλο του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και την πραγματικότητα, και (β) να προσφέρει μία εμπεριστατωμένη εκτίμηση για τον πραγματικό ρόλο του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Τα κύρια ευρήματα της ανάλυσής μας συνοψίζονται ως εξής: (i). η έλλειψη συστήματος ΔΛΤ αποτελεί την κύρια πηγή των παρατηρούμενων αποκλίσεων μεταξύ διαφόρων εκτιμήσεων και της πραγματικότητας. Μια άλλη πηγή αυτών των αποκλίσεων αποτελεί η συχνή παρανόηση και λανθασμένη ερμηνεία οικονομικών μεγεθών και εννοιών, όπως η σχέση ταξιδιωτικών εισπράξεων και ΑΕΠ, και το ύψος του λεγόμενου «τουριστικού πολλαπλασιαστή» της ελληνικής οικονομίας και η ερμηνεία του. (ii). H συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά, αλλά σε απόλυτη αντιστοιχία με αυτήν των άλλων χωρών του ευρωπαϊκού νότου.

Inter-sectoral analysis of the Greek economy and the COVID-19 multiplier effects

Using a multi-sector model, with joint-products and heterogeneous labour, and data from the Supply and Use Tables, this paper analyses the inter-sectoral structure of the Greek economy and estimates the COVID-19 multiplier effects on this economy. It is found that the economy is heavily dependent on imports of industrial commodities, while significant multiplier effects are concentrated, primarily, in services and, secondarily, in the primary production. Furthermore, using these estimations and the available facts and figures about the COVID-19 impact on the elements of autonomous demand in 2020, we estimate a decrease in GDP in the range of 5.67–7.16 per cent, a decrease in the levels of employment in the range of 5.32–7.20 per cent, and a decrease in total imports in the range of 10.40–15.53 per cent, respectively. The evaluation of the results of our analysis indicates that, on the one hand, a short-term demand management recovery programme could be implemented, mainly, through the Public Sector and, secondarily, the Tourism Sector, while, on the other hand, a long-term growth-oriented policy should be directed towards industrial production and implement policies of import substitution.

Η σημασία του κλάδου λιανικού εμπορίου στην ελληνική οικονομία και οι επιπτώσεις της πανδημίας

Σκοπός του παρόντος είναι η διερεύνηση των διακλαδικών διασυνδέσεων του κλάδου λιανικού εμπορίου της ελληνικής οικονομίας και η εκτίμηση των επιπτώσεων της πανδημίας. Από τα ευρήματα μας για τις «προς τα εμπρός» και τις «προς τα πίσω» διασυνδέσεις, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τη μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση εμφανίζει ο κλάδος λιανικού εμπορίου με τον γεωργικό τομέα και τη βιομηχανία, ενώ όσον αφορά τις υπηρεσίες υψηλή αλληλεξάρτηση καταγράφεται μόνον με τον τουριστικό τομέα. Συνεπώς, ο κλάδος λιανικού εμπορίου είναι υψηλής σημαντικότητας κλάδος και τα μέτρα στήριξης στην παρούσα φάση από την πολιτεία κρίνονται ως επιβεβλημένα. Όσον αφορά την επόμενη μέρα μετά την πανδημία, η υψηλή αλληλεξάρτηση του κλάδου με τον τουριστικό τομέα δείχνει ότι οι επιδόσεις του τουρισμού θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την πορεία του κλάδου.

Ο (μη) Εφικτός Ρόλος των Επενδύσεων στη Μετά-COVID-19 Πορεία της Ελληνικής Οικονομίας

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας στη μετά-COVID-19 εποχή, εν πολλοίς, θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα για την κατανομή των διαθέσιμων εθνικών και κοινοτικών πόρων σε επενδυτικά προγράμματα. Στο παρόν άρθρο, συμβάλλουμε στον εν λόγω διάλογο παρουσιάζοντας εκτιμήσεις για τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των επενδύσεων στο ΑΕΠ, την απασχόληση και τις εισαγωγές της ελληνικής οικονομίας. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι ο εργαλειακός ρόλος των επενδύσεων στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας δεν είναι, όπως εμφατικά τονίζεται, να συμπαρασύρουν βραχυπροθέσμα την αύξηση του ΑΕΠ, αλλά η μέσω του καταλλήλου διακλαδικού προγραμματισμού μακροπρόθεσμη συμβολή τους στη διαμόρφωση ενός παραγωγικού προτύπου ικανού να αντεπεξέλθει στο διεθνή ανταγωνισμό.

Τhe COVID-19 multiplier effects of tourism on the Greek economy

Using a multisectoral model and data from the Supply and Use Tables, this article estimates the COVID-19 multiplier effects of tourism on GDP, total employment, and trade balance of the Greek economy. The results indicate that a decrease of international travel receipts in the range of 3.5 to 10.5 billion euros would lead to a decrease in GDP of about 2.0% to 6.0%, a decrease in the levels of employment of about 2.1% to 6.4% and an increase in the trade balance deficit of about 2.4 to 7.1 billion euros, respectively.