Συνέδριο με τίτλο: «Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Σήµερα: Προκλήσεις και Προοπτικές»

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει την Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 στην αίθουσα Σάκη Καράγιωργα ΙΙ του Παντείου Πανεπιστημίου Συνέδριο με τίτλο «Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Σήµερα: Προκλήσεις και Προοπτικές».

Το Συνέδριο πραγματεύεται οκτώ θεματικές ενότητες:

• ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Αναδυόµενες Τεχνολογίες

• ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Κρίση και Προστασία ∆ικαιωµάτων

• Αστική Ευθύνη του ∆ηµοσίου

• Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη

• ∆ιοικητικές Μεταρρυθµίσεις

• Οι Μικρές Επιχειρήσεις ως Μοχλός Ανάπτυξης

• ∆ηµόσια ∆ιακυβέρνηση και Σύγχρονο Μάνατζµεντ

• ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Ανάπτυξη και Αγορά

Ομιλητές είναι Καθηγητές ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημίων, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αγοράς. Χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, ο Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Καθηγητής Θεοδόσιος Παλάσκας, και ο Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνιος Χάνος. Η κεντρική ομιλία θα δοθεί από την Πρόεδρο ΕΚ∆∆Α, Δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη. 

Χορηγοί του συνεδρίου είναι η ΕΥ, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και οι Εκδόσεις Σάκκουλα. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.