Αρχική Σελίδα

Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Συνέδριο με τίτλο: «Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Σήµερα: Προκλήσεις και Προοπτικές»

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει την Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 στην αίθουσα Σάκη Καράγιωργα ΙΙ του Παντείου Πανεπιστημίου Συνέδριο με τίτλο «Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Σήµερα: Προκλήσεις και Προοπτικές». Το Συνέδριο πραγματεύεται οκτώ θεματικές ενότητες: • ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Αναδυόµενες Τεχνολογίες • ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Κρίση και Προστασία ∆ικαιωµάτων • Αστική Ευθύνη του ∆ηµοσίου • Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη • ∆ιοικητικές Μεταρρυθµίσεις • Οι Μικρές Επιχειρήσεις ως Μοχλός Ανάπτυξης • ∆ηµόσια ∆ιακυβέρνηση και Σύγχρονο Μάνατζµεντ • ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Ανάπτυξη και Αγορά Ομιλητές είναι Καθηγητές ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημίων, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της…

Keep reading

Exchange-rate pass-through in Turkey with a supply and use model

Using a multisectoral model and data from the supply and use tables, this article estimates the exchange-rate pass-through to the domestic price level of the Turkish economy. The results indicate that a unit change in the exchange rate leads to 0.61 units of change in the overall price level. This effect comes out mostly through the industry, and the primary sector; while in terms of products, the energy sector is the major actor for the changes in the domestic price level.

Keep reading

Measuring Productivities for the 38 OECD Member Countries: An Input-Output Modelling Approach

Using a multisectoral model and the latest data from the OECD Input-Output Tables (IOTs-2021 ed.), this article estimates labour and capital productivities of the 38 OECD member countries. As measures of the productivity of labour, we consider the inverse of the vertically integrated labour coefficients, while Perron–Frobenius theorems are employed so as to measure capital productivity. In this respect, the productive technologies and the intersectoral relationships of each economy are taken into account. We further investigate the relationship between productivity, economic efficiency and living standards. Findings indicate that the impact of capital productivity on higher living standards depends on the…

Keep reading

Φόρτωση…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε ενημερώσεις